Salaris berekenen over 2014

Salaris berekenen over 2014
Wilt u uw salaris berekenen over 2014, bijvoorbeeld om na te gaan wat u netto overhoudt van het bruto inkomen? Houd er rekening mee dat u daarvoor de actuele belastingschalen en -percentages dient te gebruiken, zoals de Belastingdienst die ieder jaar vaststelt.

Belastingschalen per jaar
De belastingschalen worden haast ieder jaar aangepast. In een aantal gevallen betekent dit dat u meer belasting dient te betalen en uw netto inkomen zal dalen, terwijl het in andere jaren betekent dat u juist iets meer over zal houden. De overheid gebruikt de inkomstenbelasting om de belastingdruk te reguleren en voor voldoende koopkracht te zorgen. U kunt uw salaris berekenen over 2014 door uit te gaan van de recente belastingpercentages. Dit betekent dat u in de eerste schaal ongeveer 37% belasting betaalt, dat het gaat om 42% in de tweede schaal en 52% in de derde en hoogste schaal.

Percentage en grootte van de schalen
Houd er rekening mee dat de overheid zowel het percentage als de grootte van de schalen regelmatig aanpast. Een aanpassing van het percentage is duidelijk. Des te hoger het percentage, des te meer belasting u betaalt. U kunt uw salaris berekenen en vooraf aan zien komen dat uw netto salaris lager uitvalt, op het moment dat het percentage stijgt. Maakt men de schaal groter? Dan valt een groter deel van uw inkomen in bijvoorbeeld de eerste schaal. Dit zorgt ervoor dat uw netto salaris juist toe zal nemen. U kunt online uw salaris berekenen voor 2014, om na te gaan wat u dit jaar overhoudt.

Belasting berekenen boven de 65 jaar

Wilt u uw salaris berekenen en bent u ouder dan 65 jaar? Houd er dan rekening mee dat er andere belastingpercentages gelden, dan voor een ieder tot die leeftijd. Bovendien verschuift deze leeftijd de komende jaren, want het gaat om de AOW-leeftijd die voor u geldt. Zodra u deze leeftijd heeft bereikt gaat u minder belasting betalen en kunt u dus rekenen op een hoger netto salaris. Ook uw uitkering valt netto hoger uit, ten opzichte van het bruto bedrag dat u uitgekeerd zal krijgen.