Bruto en netto loon

Bruto en netto loon berekenen
Wilt u het salaris berekenen dat u daadwerkelijk ontvangt? Dan is het van belang om er rekening mee te houden dat er sprake is van een bruto en een netto loon. Hier zitten behoorlijke verschillen tussen, met name wanneer u een vaste baan heeft. U kunt uw salaris berekenen door het bruto loon te nemen en daar bijvoorbeeld de sociale premies en uw pensioenvoorziening van af te halen.
Tip: Indien u alleen een bijbaan heeft is het verschil tussen bruto en netto loon minimaal, aangezien u doorgaans gebruik kunt maken van heffingskorting.

Bruto salaris

Gaat u uw salaris berekenen, dan begint u over het algemeen met het bruto loon. Dat is het bedrag dat een werkgever naar u zal communiceren, wanneer u spreekt over de primaire arbeidsvoorwaarden. Dit staat uiteraard los van de eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden, waartoe bijvoorbeeld een auto van de zaak en een bonusregeling kunnen behoren. De primaire arbeidsvoorwaarden hebben betrekking op het brutoloon, dat de werkgever uit zal geven om u te vergoeden voor uw werkzaamheden. U kunt dit vertalen naar het netto loon door daar een aantal kostenposten af te halen, zoals de sociale verzekeringen en de pensioenpremie.

Sociale verzekeringen
De sociale verzekeringen zorgen er hier in Nederland voor dat we allemaal gebruik kunnen maken van een uitkering, bijvoorbeeld wanneer we arbeidsongeschikt raken, of wanneer we ontslagen worden en niet direct een nieuwe baan kunnen vinden. We betalen een deel van ons bruto loon aan deze verzekeringen, al merken we daar zelf over het algemeen niets van. De werkgever betaalt een bruto loon, waarvan het netto loon uiteindelijk op uw bankrekening terecht zal komen, terwijl de rest van de kosten naar de staatskas gaan, zodat u uw sociale premies heeft betaalt.

Pensioenpremie bruto loon

Daarnaast kan er binnen het loon sprake zijn van een pensioenpremie, die door de werkgever zal worden betaald. Ook hierdoor ontstaat er een verschil tussen het brutoloon dat naar u toe zal worden gecommuniceerd en het netto loon dat u uiteindelijk daadwerkelijk ontvangt. Met behulp van de pensioenpremie zorgt u ervoor dat u op latere leeftijd van een pensioen kunt genieten, door daar nu voor te betalen. In Nederland wordt het geld dat u op deze manier inlegt gebruikt om de kosten voor de ouderen van nu te betalen, zoals men dat later ook voor u zal doen.

Netto loon ontvangen

U kunt het salaris berekenen dat u ontvangt door het brutoloon te nemen en daar deze kosten vanaf te halen. Op die manier komt u uiteindelijk uit bij het netto loon, het bedrag dat u op uw rekening zal vinden wanneer uw werkgever u uitbetaalt. Uiteraard zal het netto loon in de meeste gevallen een stuk lager zijn dan het bruto loon dat de werkgever dient te betalen. Het is ook mogelijk om het salaris te berekenen door gebruik te maken van een handige online tool, waardoor u alleen de verschillende gegevens maar in hoeft te voeren.